Wholeness

Leer hoe je medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen noden door een dieper zelfbewustzijn.

Beschrijving

De cultuur van je organisatie

In deze module leggen we hét fundament onder een wendbare, menselijke manier van werken en samenwerken: Wholeness-bewustzijn. Dit nieuwe bewustzijn is de basis onder een cultuur waarin psychologische veiligheid, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, menselijkheid en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Het geeft mensen een groeiend inzicht in zichzelf, in hun eigen gedrag & dat van collega's en in wat er nodig is om écht te leren, te veranderen en te groeien, als individu, als team en als organisatie.

Reset your mindset

Wholeness-bewustzijn voedt nieuwe manieren van denken en dus voelen en dus handelen binnen de organisatie. Het nieuwe denken vloeit voort uit de Wholeness mindset, een set nieuwe, gezonde aannames en overtuigingen over jezelf, mensen in het algemeen en de wereld om je heen waarmee je oude, destructieve scripts kunt gaan herschrijven.

Vanuit deze mindset leren medewerkers hoe ze samen een sfeer van psychologische veiligheid kunnen creëren, oftewel een cultuur waarin mensen zich zo veilig voelen dat ze volledig zichzelf durven zijn, hun emoties durven tonen en zich helemaal uit durven spreken.

Win-win-win

Vanuit deze sfeer van veiligheid en vertrouwen wordt het mogelijk om win-win-win te handelen, oftewel om keuzes te maken en acties te ontplooien die duurzaam gezond en constructief zijn voor jezelf, je collega’s en de organisatie, zonder dat dit ten koste gaat van iets of iemand.

“Hier komt nog een interessante quote. Eentje om op te schrijven en af en toe aan terug te denken.”
Luister hoe Iemand Interessant zijn of haarorganisatie heeft omgevormd met win-win-win handelen.

Verantwoordelijkheid

In deze module leren medewerkers ook hoe ze radicale verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen emoties, behoeften en de invulling daarvan; hoe ze veilig om kunnen gaan met vrijheid, autonomie en voortdurende verandering; wat weerstand is, hoe ze weerstand kunnen herkennen en er gezond op kunnen reageren; wat polarisatie is, hoe ze in een spanningsveld zelf ladingsvrij kunnen blijven en hoe ze uit zo'n spanningsveld wijze keuzes en acties kunnen laten ontstaan; en welke principes ten grondslag liggen aan een menselijke en wendbare manier van werken en samenwerken.

Wholeness-model

Aan de hand van het Wholeness-model wordt bovendien duidelijk wat er nodig is voor uiteenlopende zaken als waardebepaling, motivatie, betrokkenheid, communicatie, innovatie, wendbaarheid, emotionele maturiteit, voortdurend verbeteren en vertrouwen - en wat de onderlinge samenhang is tussen deze dingen.

Dit alles vormt de basis voor de volgende modules en meer in het algemeen voor een gezonde evolutie van de hele organisatie en al haar medewerkers.

Duurtijd
1 werkdag
Deelnemers
1-50 p. per groep
Prijs
€ 2.000 excl. BTW

Webinar

Complementaire modules