Menselijkheid

Leer je organisatie op menselijke wijze communiceren en samenwerken.

Beschrijving

Warm en veilig werkklimaat

In deze module brengen we het Wholeness-bewustzijn in de praktijk van (werk)relaties en communicatie. Deelnemers krijgen de kennis en tools die nodig zijn om op menselijke wijze samen te werken, waardoor een warm & veilig werkklimaat gewaarborgd is.

Een klimaat waarin mensen zich op constructieve wijze kunnen en ook volledig durven uiten en zich door hun collega’s gehoord en begrepen voelen en weten. Waarin medewerkers in staat zijn om duurzame relaties met elkaar en met alle stakeholders op te bouwen. En een klimaat waarin wendbaarheid en zelfsturing écht mogelijk zijn.

Emotie en empathie

Deelnemers leren in deze module constructief omgaan met emoties. In plaats van meegesleept te worden door hun eigen emoties dan wel deze te onderdrukken, leren ze hun emoties te herkennen, erkennen en reguleren. De emoties van anderen leren ze ontvangen zonder ze persoonlijk te nemen. In algemene zin ontstaat zo een steeds grotere vrijheid om te kiezen hoe je omgaat met wat je overkomt.

Deelnemers leren ook dat onder elke emotie een onvervulde behoefte zit, en hoe ze verantwoordelijkheid voor deze behoefte kunnen nemen, onder meer door over deze emoties en behoeften te communiceren. Ze leren zichzelf op constructieve wijze te uiten en empathisch te luisteren, zodat ze elkaar werkelijk kunnen begrijpen en ontmoeten.  

“Innovatie is pas mogelijk als je bereid bent om wat vertrouwd is vrij te geven.”
Luister hoe Een Ontzettend Interessant Iemand meer menselijkheid heeft gebracht in zijn of haar organisatie.

Samenwerking verbeteren

Door deze nieuwe vaardigheden groeit hun vermogen om op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen en zo de samenwerking tussen collega’s bij te sturen en te verbeteren. Ook groeit hun vermogen om vol aanwezig te blijven in conflict- en crisis-situaties, om achterstallig onderhoud binnen teams op te ruimen, onderlinge spanningen ladingsvrij te maken en conflicten op te lossen. Hierdoor groeit hun draagkracht, de individuele ervaring van psychologische veiligheid en kan wantrouwen stapje bij beetje transformeren naar vertrouwen. Vanuit deze fundamenten ontstaat een menselijke cultuur waarin alle medewerkers kunnen floreren.

Praktische informatie

Duurtijd
1 werkdag
Deelnemers
1-50 p. per groep
Prijs
€ 3.800 excl. BTW

Webinar

Complementaire modules