Advanced Training - de bron van emoties herschrijven & mindtraining - 8 nov

De advanced training bouwt verder op de open training Psychologische Veiligheid & Emotionele Maturiteit. Daarom is het een voorwaarde dat je eerst de basistraining hebt gevolgd vooraleer dat je de advanced training kan volgen. De basistraining kan je hebben gevolgd via een incompany training, een individueel traject of een open training.

Inschrijven
datum
8 Nov
startuur
8:30

De focus tijdens de basistraining ( Psychologische Veiligheid & Emotionele Maturiteit) richt zich op:

 • Het begrijpen van psychologische veiligheid.Het opbouwen van psychologische veiligheid.
 • Wat de misvattingen zijn rond psychologische veiligheid.
 • De aard van emoties.Weerstand en hoe deze ontstaat.Het reguleren van emoties.
 • De impact van het reguleren van emoties op hoe we met onszelf, anderen en de organisatie omgaan.
 • Radicale verantwoordelijkheid en de relatie met psychologische veiligheid.
 • Het belang van het reguleren van emoties.Emotionele maturiteit.
 • De rol van emotionele maturiteit als basis voor psychologische veiligheid.
 • Verschillende vormen van bewustzijn en hoe hiermee om te gaan.
 • Kennismaking met het Wholeness-model om psychologische veiligheid en emotionele maturiteit in een breder kader te plaatsen.
 • De samenhang van psychologische veiligheid met duidelijke organisatiestructuren, leiderschap en verantwoordelijkheid.
 • Het ontstaan van wendbaarheid op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

Methodieken die je hebt geleerd:

 1. Trust Set
 2. Wholeness Model
 3. Drama driehoek (karpmandriehoek)

In de advanced training leer je het volgende:

 • Hoe emoties ontstaan.
 • De bronnen en oorzaken van emoties.
 • Waarom het reguleren van slechts enkele emoties niet voldoende is om volledig vrij van emotionele lading te worden en gedrag bij te sturen.
 • Wat mindtraining is en hoe dit kan helpen.
 • Hoe je in je volwassen bewustzijn kunt blijven.
 • Welke krachten je uit je volwassen bewustzijn halen.
 • Hoe je meer draagkracht kunt opbouwen in je volwassen bewustzijn.
 • Welk zelfbewustzijn (volwassen of kinderlijk bewustzijn) je aan het roer wilt en hoe je bewust deze keuze maakt.
 • Wat destructieve aannames zijn, hoe ze ontstaan en hoe je destructieve aannames herschrijft naar constructieve aannames.
 • Wat volledig vrij van emotionele lading zijn inhoudt en hoe je dit bereikt.Hoe je echt ontspannen blijft in alle omstandigheden.
 • Het verschil tussen emotioneel en mentaal welzijn en waarom beide noodzakelijk zijn.

Methodieken die nieuw zullen zijn:

 1. Mindtraining
 2. Nieuwe oefeningen met de Trust Set
 3. Pijlbreken

Methodieken die verder verdiept zullen worden:

 • Trust Set
 • Wholeness Model
 • Drama driehoek (karpmandriehoek)

Ook tijdens de advanced training zullen deelnemers theorie, praktische voorbeelden en oefeningen afwisselend aangeboden krijgen.

De advanced training is meer dan verdieping, het is verankeren van wat in de basis training geleerd werd.

Neem zeker je Trust Set mee, als je deze nog niet hebt, kan je een Trust Set aankopen op voorhand of op de dag zelf.

Intussen hebben we de Trust Sets in drie talen! (Nederlands - Frans - Engels)

Voor wie?

Voor iedereen die emotionele maturiteit ten diepste wil begrijpen en trainen.

Dit kan gaan van medewerkers, trainers, coaches, leidinggevenden tot ouders, leerkrachten en therapeuten.

Investering:

€547, excl. btw

Korting:

Iedereen die werkt in de zorgsector of het onderwijs krijgt 50% korting.  

Studenten kunnen deelnemen aan het verlaagd tarief van 70 Euro (incl. BTW). 

Iedereen met een free ticket, kan gratis deelnemen.

Iedereen die een individueel traject volgt, kan gratis deelnemen.

Familie of vrienden kunnen met korting deelnemen via een speciale code.

.